back

 

Share

Ocenenia

Ocenenia z medzinárodných festivalov

2008 – Bostonský filmový festival, Boston, MA, USA – „Sovietsky príbeh“ dostal „Ocenenie masového vplyvu“ (Mass Impact Award)
2008 – Filmový festival čiernej noci, Tallin, Estónsko
2008 – Baltický filmový festival, Berlín, Nemecko
2009 – Sedonský medzinárodný filmový festival, Sedona, AZ, USA

Štátne ocenenia

2008 – Prezident Lotyšska – Valdis Zatlers – udelil režisérovi filmu Edvínsovi Šnoremu „Rád troch hviezd“
2009 – Edvíns Šnore dostal estónsky „Rád krížu Terra Mariana“ za vytvorenie filmu „Sovietsky príbeh“
2009 – Film „Sovietsky príbeh“ bol ocenení na Lotyšskom národnom filmovom festivale „Ocenením Lielaisa Kristapsa“ v kategórii      „Najlepší dokument“
 

Vyjadrenia európskych poslancov

K dokumentárnemu filmu „Sovietsky príbeh“ sa vyjadrilo viacero poslancov Európskeho parlamentu.

Dvaja lotyšskí členovia európskeho parlamentu Inese Vaiderová a Ģirts Valdis Kristovskis vyjadrili svoj názor pre Parlamentný magazín takto:

    Sovietsky príbeh významne prispieva k spoločnému chápaniu histórie a prináša nás bližšie k pravde o tragédiách 20-teho storočia. Spoločné chápanie histórie medzi členskými štátmi je kritické pre budúcnosť celej Európskej únie.

Fínsky člen európskeho parlamentu Ari Vatanen komentoval nasledovne:

    Je to pôsobivé posolstvo. Vďaka za vyjadrenie pravdy. Toto zobudí ľudí. ... Nemôžme posunúť ľudstvo dopredu ak začneme zatvárať naše oči pred takýmito masakrami. Máme možnosť slúžiť spravodlivosti pre tých ľudí.

Britský člen európskeho parlamentu Christopher Beazley komentoval:

    Tento film je veľmi dôležitý. Je to veľmi dobré znázornenie toho, čo sa stalo v Poľsku, Lotyšsku a ostatných krajinách strednej Európy.

Litovský člen európskeho parlamentu Vytautas Landsbergis, bývalý premiér litovského parlamentu, ohodnotil Sovietsky príbeh nasledovne:

Film svetovej triedy, ktorý by mal byť ukázaný svetu.

 

 

 

space1
Donors

 

NOVINKY
Kampan
Film
Skoly
TRAILER
TSSbaner