back

 

Vyjadrenia biskupov

Martin Gazdík

 Film Sovietsky príbeh sme zaslali aj významným osobnostiam verejného života. Nevynechali sme ani našich otcov biskupov. Niektorí z nich nám napísali spätnú väzbu, ktorú tu s radosťou uverejňujeme.

 

"Film Edvinsa Šnoreho ´Sovietsky príbeh´ je šokujúcou výpoveďou o strašnom ľudskom utrpení, ktoré zapríčinili ideológie, čo z ľudskej spoločnosti vylúčili miesto pre Boha. Je pohľadom autora na najtragickejšie historické udalosti 20. storočia. Po nejakom čase, čo od vlády ateistických ideológií uplynul, v spoločnosti slabnú spomienky na straty miliónov ľudských životov, ktoré nacizmus a komunizmus spôsobili. Objavujú sa dokonca takí, čo sa snažia o novú propagáciu podobných ideálov.

Je našou povinnosťou podať svedectvo o minulosti ako varovanie pre nové pokolenie. V tomto zmysle je ´Sovietsky príbeh´ dokumentom, ktorý si bezpochyby zaslúži pozornosť študentov i historikov. Jeho autor predstavuje skutočnosti, ktoré sa nevyhnú kontroverzii. Tak ako každý režisér, aj Šnore má svoj vlastný interpretačný rámec. Myslím však, práve preto jeho dokument môže byť podnetom pre autentickejšie skúmanie a pochopenie, no predovšetkým pripomenutie toho, pred čím treba dôrazne varovať súčasného človeka a tiež budúce generácie."

J.E. Tomáš Galis, žilinský biskup 

-------------------------------

"Film nás veľmi oslovil. Je hodnotne spracovaný a poukazuje na fakty, ktoré mnohým ľuďom, aj mnohým veriacim, nie sú známe. Preto hneď po zhliadnutí filmu skrsol nápad, aby sme ho dali k dispozícii našim okresným dekanom, aby našli formu, ako ho sprostredkovať veriacim. Mnohí dnes totiž povedia frázu, že ´za komunistov bolo lepšie, len keby dali slobodu Cirkvi...´. Neuvedomujú si však, že komunizmus, podobne ako nacizmus, bol zo svojej podstaty systémom namiereným proti človeku a jeho slobode. Ešte raz Vám ďakujem za zaslanie filmu a modlím sa, aby vniesol viac svetla a pomohol jasnejšie rozlišovať medzi dobrom a zlom."

J.E. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita

 

 

space1
Donors

 

NOVINKY
Kampan
Film
Skoly
TRAILER
TSSbaner