back

 

Prezident nám poďakoval za kampaň "Dostaňme Sovietsky Príbeh na školy"!

Martin Gazdík

Svoju reakciu na film Sovietsky príbeh nám zaslal aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prostredníctvom svojho odboru zahraničnej politiky. Jeho riaditeľ Ján Šoth vyslovil v mene hlavy štátu poďakovanie za tento film, "ktorého cieľom je zvýšenie dostupnosti nových informácií a modifikácia zažitého vnímania historického obdobia pred a počas II. svetovej vojny."

       Pán Šoth ďalej píše, že "pán prezident si váži každú iniciatívu, ktorá prispieva ku kritickému mysleniu, skvalitneniu a oživeniu vyučovacieho procesu na slovenských základných a stredných školách". Dúfa, že naše úsilie "podnieti mladých ľudí kriticky sa zamýšľať nad interpretáciou historických epoch a udalostí a vyvodzovať z nich správne závery pre dnešok".

 

space1
Donors

 

NOVINKY
Kampan
Film
Skoly
TRAILER
TSSbaner