back

 

Náklady - Technická príprava

Technická príprava obnáša náklady spojené s prípravnými prácami kampane.
Zaplatenie prijektového managera, grafika, programátora a webového dizajnéra.

 

ROZPIS NÁKLADOV

390 EUR - Grafická úprava DVD a propagačné materialy

580 EUR - Vývoj webovej stranky www.sovietskypribeh.sk 

400 EUR - Projektový manager

100 EUR - Zakupenie databázy škol od www.stredne-skoly.sk

  80 EUR - iné položky

-------------------------------------------------------------------------------------------

1550 EUR - SPOLU za Technickú prípravu

 

space1
Donors

 

NOVINKY
Kampan
Film
Skoly
TRAILER
TSSbaner