back

 

Náklady - Výroba DVD

Výroba DVD obnáša náklady spojené s fyzickou výrobou DVD. Výroba DVD, obalov a stručnej brožúrky, ako aj samotný dovoz od dodávateľa.
 

ROZPIS NÁKLADOV

4256 EUR - 3039 x 1,4 eur - DVD, plastový obal, brožúrka
  300 EUR - Preprava DVDčok od dodávateľa

-------------------------------------------------------------------------------------------

4559 EUR - SPOLU za Výrobu DVD

 

space1
Donors

 

NOVINKY
Kampan
Film
Skoly
TRAILER
TSSbaner