back

 

Náklady - Didaktické pomôcky

Didaktické pomôcky obnáša náklady spojené s prípravou a tlačou didaktických pomôcok. Tieto by mali pomocť študentom ako aj učiteľom zvládnuť danú tému lepšie.

 

ROZPIS NÁKLADOV

  182 EUR - Návrh a príprava didaktických pomôcok
2857 EUR - 3039 x 0,94 - Tlač didaktických pomôcok

-------------------------------------------------------------------------------------------

3039 EUR - SPOLU za Didaktické pomôcky

 

space1
Donors

 

NOVINKY
Kampan
Film
Skoly
TRAILER
TSSbaner